0909.199.102

Skype / Viber / Zalo

Support:: 0909199102

SỬA CHỮA PLC LS. SỬA PLC LS

SỬA CHỮA PLC LS. SỬA PLC LS

Chuyên sửa chữa PLC LS và các loại PLC khác. Sửa PLC đảm bảo an toàn, lấy nhanh. Chuyên crack password PLC LS, phục hồi dữ liệu PLC LS các model, lập trình PLC LS hoặc lập trình hệ thống PLC theo yêu cầu. Chuyên đào tạo lập trình PLC LS Master-K chuyên nghiệp, dạy kèm, traning nhà máy…

Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa chữa PLC LS và sửa chữa PLC nhiều thương hiệu khác, đảm bảo sửa an toàn và nhanh chóng, có thể khắc phục hầu hết các lỗi hư hỏng trên PLC LS. Đồng thời Thịnh Tâm Phát còn chuyên dịch vụ crack password PLC LS, cứu hộ dữ liệu PLC LS, phục hồi dữ liệu PLC nhanh, an toàn.

Các loại PLC LS chúng tôi có thể sửa chữa

- Sửa chữa PLC LS Master-K series, gồm các dòng PLC Master-K10S1, PLC Master-K80S, PLC Master-K120S, PLC Master-K200S, PLC Master-K300S.

- Sửa chữa PLC LS XGB series, gồm các dòng PLC XBC, PLC XBM và PLC XEC

- Sửa chữa PLC LS XGT series

- Sửa chữa PLC LS GLOFA-GM series, gồm các dòng PLC GLOFA-GM7, PLC GLOFA-GM7U, PLC GLOFA-GM6, PLC GLOFA-GM4

Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa chữa PLC LS các model:

1/ Sửa chữa PLC LS Master-K series:

- Sửa chữa PLC LS Master-K10S1: K10S1

- Sửa chữa PLC LS Master-K80S:

K7M-DR10S

K7M-DR40S

K7M-DT20S

K7M-DT60S

G7F-ADHA

G7F-AD2B

K7M-DR30S/DC

K7M-DR20S

K7M-DR60S

K7M-DT30S

G7E-DR10A

G7F-ADHB

K7M-DR10S/DC

K7M-DR40S/DC

K7M-DR30S

K7M-DT10S

K7M-DT40S

G7E-DR20A

G7F-AD2A

K7M-DR20S/DC

K7M-DR60S/DC

- Sửa chữa PLC LS Master-K120S:

K7M-DR10UE

K7M-DRT40U

K7M-DR40U

G7E-DR20A

K7M-DR20U/DC

K7M-DR60U/DC

K7M-DRT20U/DC

K7M-DR14UE

K7M-DRT60U

K7M-DT40U

G7E-DC08A

K7M-DT20U/DC

K7M-DT60U/DC

K7M-DRT30U/DC

K7M-DR20UE

K7M-DR20U

K7M-DR60U

G7F-ADHB

K7M-DR30U/DC

K7M-DR10UE/DC

K7M-DRT40U/DC

K7M-DR30UE

K7M-DT20U

K7M-DT60U

G7F-DA2V

K7M-DT30U/DC

K7M-DR14UE/DC

K7M-DRT60U/DC

K7M-DRT20U

K7M-DR30U

G7E-DR08A

 

K7M-DR40U/DC

K7M-DR20UE/DC

 

K7M-DRT30U

K7M-DT30U

G7E-DR10A

 

K7M-DT40U/DC

K7M-DR30UE/DC

 

- Sửa chữa PLC LS Master-K200S:

K3P-07AS

K3P-07CS

G6I-D22A

G6I-D22B

G6I-A11A

K3P-07BS

G6I-D21A

G6I-D24A

G6I-D24B

G6I-A21A

- Sửa chữa PLC LS Master-K300S:

K4P-15AS

G4I-D22B

G4I-A12A

G4F-DA1A

G4F-DA3V

G4F-DA3I

G6F-DA2I

G4F-AD3A

G4I-D22A/C

G4I-D28A

G4I-D24B

G4I-A22A

G4F-DA2V

G4F-DA2I

G4F-DA2V

G4F-AD2A

G6F-AD2A

G4I-D24A/C

2/ Sửa chữa PLC LS XGB series, gồm

- Sửa chữa PLC LS XBC

Sửa chữa PLC LS XBC E

XBC-DN10E

XBC-DN14E

XBC-DN20E

XBC-DN30E

XBC-DP10E

XBC-DP14E

XBC-DP20E

XBC-DP30E

XBC-DR10E

XBC-DR14E

XBC-DR20E

XBC-DR30E

XBC-DN20S

XBC-DR20S

XBC-DN30S

XBC-DR30S

XBC-DN40S

XBC-DR40S

XBC-DN60S

XBC-DR60S

Sửa chữa PLC LS XBC SU

XBC-DN20SU

XBC-DR20SU

XBC-DN30SU

XBC-DR30SU

XBC-DN40SU

XBC-DR40SU

 

 

XBC-DN60SU

XBC-DR60SU

XBC-DP20SU

XBC-DP30SU

XBC-DP40SU

XBC-DP60SU

Sửa chữa PLC LS XBC U

XBC-DN32U

XBC-DN32UA

XBC-DN32UP

XBC-DR28U

XBC-DR28UA

XBC-DR28UP

Sửa chữa PLC LS XBC H

XBC-DN32H

XBC-DR32H

XBC-DN64H

XBC-DR64H

XBC-DN32H/DC

 

 

XBC-DR32H/DC

XBC-DN64H/DC

XBC-DR64H/DC

Sửa module PLC LS

XBE-DC08A

XBE-DC16A

XBE-DC32A

XBE-DR16A

 

 

- Sửa chữa PLC LS XEC

Sửa chữa PLC LS XEC E

XEC-DN10E

XEC-DN14E

XEC-DN20E

XEC-DN30E

XEC-DP10E

XEC-DP14E

 

 

XEC-DP20E

XEC-DP30E

XEC-DR10E

XEC-DR14E

XEC-DR20E

XEC-DR30E

Sửa chữa PLC LS XEC SU

XEC-DN20SU

XEC-DR20SU

XEC-DN30SU

XEC-DR30SU

XEC-DN40SU

XEC-DR40SU

 

 

XEC-DN60SU

XEC-DR60SU

XEC-DP20SU

XEC-DP30SU

XEC-DP40SU

XEC-DP60SU

Sửa chữa PLC LS XEC U

XEC-DN32U

XEC-DN32UA

XEC-DN32UP

XEC-DR28U

XEC-DR28UA

XEC-DR28UP

Sửa chữa PLC LS XEC H

XEC-DN32H

XEC-DR32H

XEC-DN64H

XEC-DR64H

XEC-DP32H

XEC-DP64H

 

 

XEC-DR32H/DI

XEC-DR64H/DI

 

 

Sửa module PLC LS

XBE-TN08A

XBE-TN16A

XBE-TN32A

XBE-TN64A

XBE-TP16A

XBE-TP32A

 

 

XBE-RY08A

XBE-RY16A

 

 

 

 

- Sửa chữa PLC LS XBM

XBM-DN16S

XBM-DR16S

XBM-DN32S

3/ Sửa chữa PLC LS XGT series, gồm

XGK-CPUA

XGP-ACF2

XGI-D22A

XGQ-RY1A

XGQ-TR8A

XGF-AD8A

XGF-DC4A

XGK-CPUH

XGP-AC23

XGI-D24A

XGQ-RY2A

XGQ-TR2B

XGF-AD4S

XGF-DC8A

XGK-CPUU

XGP-DC42

XGI-D28A

XGQ-RY2B

XGQ-TR4B

XGF-AD16A

XGF-DC4S

XGK-CPUS

XGI-A12A

XGI-D22B

XGQ-SS2A

XGQ-TR8B

XGF-DV4A

 

XGK-CPUE

XGI-A21A

XGI-D24B

XGQ-TR2A

XGF-AV8A

XGF-DV8A

 

XGP-ACF1

XGI-D21A

XGI-D28B

XGQ-TR4A

XGF-AC8A

XGF-DV4S

 

4/ Sửa chữa PLC LS GLOFA-GM series, gồm các dòng PLC GLOFA-GM7, PLC GLOFA-GM7U, PLC GLOFA-GM6, PLC GLOFA-GM4

- Sửa chữa PLC LS GLOFA-GM 7

GM7

G7M-DR30A

G7M-DR10A/DC

G7M-DR40A/DC

G7M-DT20A

G7M-DT60A

G7E-AD2A

G7M-DR10A

G7M-DR40A

G7M-DR20A/DC

G7M-DR60A/DC

G7M-DT30A

G7E-DR10A

G7E-AT2A

G7M-DR20A

G7M-DR60A

G7M-DR30A/DC

G7M-DT10A

G7M-DT40A

G7E-ADHA

 

- Sửa chữa PLC LS GLOFA-GM7U

GM7U

G7M-DT60U

G7M-DT60UP

G7E-DR20A

G7F-ADHA

G7M-DT30U/DC

G7M-DT30UP/DC

G7M-DR20U

G7M-DT20UN

G7M-DRT20U

G7E-RY08A

G7F-ADHB

G7M-DT40U/DC

G7M-DT40UP/DC

G7M-DR30U

G7M-DT30UN

G7M-DRT30U

G7E-RY16A

G7F-ADHC

G7M-DT60U/DC

G7M-DT60UP/DC

G7M-DR40U

G7M-DT40UN

G7M-DRT40U

G7E-TR10A

G7M-DR20U/DC

G7M-DT20UN/DC

G7M-DRT20U/DC

G7M-DR60U

G7M-DT60UN

G7M-DRT60U

G7F-AD2A

G7M-DR30U/DC

G7M-DT30UN/DC

G7M-DRT30U/DC

G7M-DT20U

G7M-DT20UP

G7E-DC08A

G7F-AD2B

G7M-DR40U/DC

G7M-DT40UN/DC

G7M-DRT40U/DC

G7M-DT30U

G7M-DT30UP

G7E-DR08A

G7F-DA2V

G7M-DR60U/DC

G7M-DT60UN/DC

G7M-DRT60U/DC

G7M-DT40U

G7M-DT40UP

G7E-DR10A

G7F-DA2I

G7M-DT20U/DC

G7M-DT20UP/DC

 

- Sửa chữa PLC LS GLOFA-GM6

GM6-CPUA

GM6-CPUC

G6I-D22A

G6I-D22B

G6Q-RY1A

G6I-A11A

G6Q-RY2B

G6Q-TR2B

G6Q-TR4B

GM6-CPUB

G6I-D21A

G6I-D24A

G6I-D24B

G6Q-RY2A

G6I-A21A

G6Q-TR2A

G6Q-TR4A

G6Q-SS1A

- Sửa chữa PLC LS GLOFA-GM4

GM4-CPUA

GM4-PA1A

GM4-PA2B

G4I-A12A

G4I-D22B

G4I-D24B

G4Q-SS2A

G4Q-TR2B

G4Q-TR8A

GM4-CPUB

GM4-PA2A

GM4-PA2C

G4I-A22A

G4I-D22C

G4I-D24C

G4Q-SS2B

G4Q-TR4A

 

GM4-CPUC

GM4-PA1B

GM4-PD3A

G4I-D22A

G4I-D24A

G4Q-RY2A

G4Q-TR2A

G4Q-TR4B

 

Ngoài sửa chữa PLC LS, PLC LG, công ty Thịnh Tâm Phát còn chuyên sửa PLC các dòng khác như: sửa chữa plc AB, plc ABB, plc Delta, sửa chữa plc Fanuc, plc Fatek, plc Fuji, sửa chữa plc Idec, plc Keyence, plc Koyo, sửa chữa plc LG, plc LS, plc Mitsubishi, sửa chữa plc Nais, plc Omron, plc Panasonic, sửa chữa plc Schneider, plc Shihlin, plc Siemens, sửa chữa plc Xinje, plc Vigor

Các dịch vụ PLC khác có tại Thịnh Tâm Phát :

- Mua bán PLC tất cả các thương hiệu, bao gồm mua bán PLC LS

- Crack password PLC tất cả các loại, chuyên crack password PLC LS

- Phục hồi dữ liệu PLC tất cả các thương hiệu, phục hồi dữ liệu PLC LS

- Đào tạo lập trình PLC cho các cá nhân

- Traning lập trình PLC theo yêu cầu của nhà máy, xí nghiệp,….

- Lập trình PLC, lập trình hệ thống PLC tất cả các dòng sản phẩm

- Cải tạo và nâng cấp hệ thống PLC

- Lập trình hệ thống máy theo yêu cầu như: *** Lập trình máy cắt. *** Lập trình máy CNC. *** Lập trình hệ thống đếm sản phẩm. *** Lập trình hệ thống đọc mã vạch. *** Lập trình hệ thống điều khiển nhiệt độ

 

MỌI NHU CẦU SỬA CHỮA PLC LS XIN LIÊN HỆ

Liên hệ: Công Ty TNHH Thịnh Tâm Phát

Địa chỉ: 599 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Emailthinhtamphat@gmail.com

Hotline: 0909.199.102

Đối tác khách hàng