0909.199.102

Skype / Viber / Zalo

Support:: 0909199102

SỬA CHỮA PLC DELTA. SỬA PLC DELTA

SỬA CHỮA PLC DELTA. SỬA PLC DELTA

Chuyên dịch vụ sửa chữa PLC Delta, sửa PLC Delta tất cả các model. Sửa chữa PLC nhanh chóng, uy tín, đảm bảo an toàn. Chuyên crack password PLC Delta. Phục hồi dữ liệu PLC Delta bị hư. Lập trình PLC Delta và hướng dẫn lập trình PLC các loại.

Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa chữa PLC Delta sửa PLC nhiều loại khác, đặc biệt nhận crack password PLC Delta các model, phục hồi dữ liệu PLC Delta do hư hỏng cháy nổ, lập trình PLC Delta theo yêu cầu và nhận đào tạo lập trình PLC Delta cho các cá nhân hoặc tổ chức.

Công ty Thịnh Tâm Phát có thể sửa chữa PLC Delta các dòng sau:

- Sửa chữa PLC Delta AH500 series        - Sửa chữa PLC Delta TP series               - Sửa chữa PLC Delta Slim DVP-S series

- Sửa PLC Delta EC series                           - Sửa PLC Delta SC series                           - Sửa chữa PLC Delta SE series

- Sửa PLC Delta MC series                          - Sửa chữa PLC Delta PM series

- Sửa PLC Delta EH series: sửa chữa PLC Delta EH2, sửa PLC Delta EH3 series

- Sửa chữa PLC Delta ES series: sửa PLC Delta ES2, sửa PLC Delta ES2-C series

- Sửa chữa PLC Delta EX series, sửa PLC Delta EX2 series

- Sửa PLC Delta SA series, sửa chữa PLC Delta SA2 series

- Sửa chữa PLC Delta SS series, sửa PLC Delta SS2 series

- Sửa PLC Delta SX series, sửa chữa PLC Delta SX2 series

- Sửa PLC Delta SV series, sửa chữa PLC Delta SV2 series

Chi tiết các model PLC Delta công ty Thịnh Tâm Phát có thể sửa:

1/ Sửa chữa PLC Delta AH500 series

AHPS05-5A                  AHPS15-5A                  AH16AM10N-5A         AH32AM10N-5A         AH32AM10N-5B           AH32AM10N-5C

AH64AM10N-5C        AH16AM30N-5A       AH16AN01P-5A          AH16AN01R-5A          AH16AN01S-5A              AH16AN01T-5A

AH32AN02P-5A        AH32AN02P-5B        AH32AN02P-5C         AH64AN02P-5C        AH32AN02T-5A             AH32AN02T-5B

AH32AN02T-5C        AH64AN02T-5C        AH16AR10N-5A          AH16AP11P-5A            AH16AP11R-5A              AH16AP11T-5A

AH04AD-5A                 AH08AD-5B                AH08AD-5C                  AH04DA-5A                 AH08DA-5B                     AH08DA-5C

AH06XA-5A                 AH04PT-5A                 AH08PTG-5A               AH04TC-5A                  AH08TC-5A                     AH02HC-5A

AH04HC-5A                 AH05PM-5A                AH10PM-5A                 AH15PM-5A                  AH20PM-5A

2/ Sửa chữa PLC Delta Slim DVP-S series

DVP08SM11N            DVP16SM11N            DVP32SM11N            DVP08ST11N                     DVP06SN11R               DVP08SN11R/T

DVP16SN11T              DVP32SN11TN          DVP08SP11R/T        DVP16SP11R/T                 DVP16SP11TS              DVP04AD-S

DVP04DA-S                DVP06XA-S                DVP04PT-S                DVP06PT-S

3/ Sửa chữa PLC Delta EC3 series

DVP10EC00R3/T3     DVP14EC00R3/T3     DVP16EC00R3/T3      DVP20EC00R3/T3       DVP24EC00R3/T3            DVP30EC00R3/T3

DVP32EC00R3/T3     DVP40EC00R3/T3    DVP48EC00R3/T3      DVP60EC00R3/T3

4/ Sửa chữa PLC Delta EH series:

DVP16EH00R/T       DVP20EH00R/T        DVP32EH00R/T       DVP32EH00M           DVP40EH00R/T            DVP48EH00R/T

DVP64EH00R/T      DVP80EH00R/T        DVP08HM11N            DVP16HM11N             DVP08HN11R/T               DVP08HP11R/T

DVP32HP11R/T        DVP48HP00R/T        DVP04AD-H       DVP04DA-H         DVP04PT-H       DVP04TC-H        DVP06XA-H

Sửa chữa PLC Delta EH2 series

DVP16EH00R2/T2   DVP20EH00R2/T2   DVP32EH00M2         DVP32EH00R2/T2   DVP40EH00R2/T2            DVP48EH00R2/T2  

DVP60EH00R2/T2   DVP64EH00R2/T2   DVP80EH00R2/T2

Sửa chữa PLC Delta EH3 series

DVP16EH00R3/T3   DVP20EH00R3/T3      DVP32EH00M3            DVP32EH00R3/T3     DVP40EH00R3/T3        DVP48EH00R3/T3

DVP60EH00R3/T3   DVP64EH00R3/T3      DVP80EH00R3/T3    DVP32EH00R3-L         DVP32EH00T3-L            DVP08HP11R/T

DVP08HN11R/T          DVP08HM11N                DVP16HP11R/T             DVP16HM11N                 DVP32HM11N                   DVP32HN00R/T

DVP32HP11R/T           DVP48HN00R/T          DVP04AD-H2                 DVP04DA-H2                 DVP06XA-H2                    DVP04PT-H2

DVP04TC-H2                DVP08TC-H2                 DVP04AD-H3                  DVP04DA-H3                 DVP06XA-H3

5/ Sửa chữa PLC Delta ES series

DVP24ES01R2/T2     DVP24ES11R2           DVP32ES01R2/T2      DVP40ES00R2/T2      DVP60ES00R2/T2            DVP14ES00R2/T2

DVP14ES01R2/T2     DVP24ES00R             DVP24ES00R2/T2    DVP30ES00R2/T2      DVP32ES00R2/T2            DVP32ES00R

DVP24XN00R             DVP24XP00R            DVP32XP00R              DVP24XP00T                 DVP24XN00T                      DVP32XP00T

Sửa chữa PLC Delta ES2

DVP16ES200R/T      DVP24ES200R/T      DVP32ES200R/T       DVP32ES211T               DVP40ES200R/T            DVP60ES200R/T

Sửa chữa PLC Delta ES2-C series :          

DVP32ES200RC        DVP32ES200TC        DVP24XN200R/T       DVP24XP200R/T      DVP32XP200R/T            DVP08XM211N

DVP08XN211R/T      DVP08XP211R/T      DVP16XM211N              DVP16XN211R/T        DVP16XP211R/T               DVP04AD-E2

DVP02DA-E2               DVP04DA-E2              DVP06XA-E2

6/ Sửa chữa PLC Delta EX series 

DVP20EX00R2         DVP20EX00T2          DVP08XM11N            DVP16XM11N              DVP08XN11R/T             DVP16XN11R/T

DVP24XN11R/T        DVP08XP11R/T         DVP24XP11R/T        DVP32XP11R/T           DVP24XN00R/T           DVP24XP00R

DVP32XP00R/T       DVP16XM01N            DVP16XN01R/T        DVP24XN01R /T        DVP24XP01R/T             DVP32XP01R/T

Sửa chữa PLC Delta EX2 series                 DVP20EX200R/T      DVP30EX200R/T

7/ Sửa chữa PLC Delta SA series:             DVP12SA11R                 DVP12SA11T

Sửa chữa PLC Delta SA2 series:                DVP12SA211R              DVP12SA211T

8/ Sửa chữa PLC Delta SC series:             DVP12SC11T

9/ Sửa chữa PLC Delta SE series:             DVP12SE11R             DVP12SE11T

10/Sửa chữa PLC Delta SS series:            DVP14SS211R2        DVP14SS211T

Sửa chữa PLC Delta SS2 series:                 DVP14SS11R2           DVP14SS11T2            DVP14SS11S2

11/ Sửa chữa PLC Delta SX series            DVP10SX11R             DVP20SX211S           DVP10SX11T

Sửa chữa PLC Delta SX2 series                 DVP20SX211R          DVP20SX211S            DVP20SX211T

12/ Sửa chữa PLC Delta SV series:         DVP28SV11R             DVP28SV11T

Sửa chữa PLC Delta SV2 series:

DVP28SV11R2          DVP28SV11S2           DVP28SV11T2          DVP24SV11T2            DVP08SM10N             DVP08SM11N

DVP16SM11N            DVP32SM11N           DVP06SN11R           DVP08SN11R/T        DVP32SN11TN            DVP08SP11R/T

DVP16SP11R/T        DVP16SP11TS           DVP04AD-S              DVP06AD-S                 DVP02DA-S                  DVP04DA-S

DVP06XA-S               DVP04PT-S               DVP04TC-S              DVP08RT-S

13/ Sửa chữa PLC Delta MC series:         DVP-10MC11T

14/ Sửa chữa PLC Delta PM series:        

DVP-10PM                 DVP-20PM                 DVP-10PM00M          DVP-20PM00D          DVP-20PM00M            DVP-20PM00DT

15/ Sửa chữa PLC Delta TP series:          TP04P-16TP1R         TP04P-32TP1R

TP04P-22XA1R         TP04P-21EX1R          TP70P-16TP1R         TP70P-32TP1R         TP70P-22XA1R            TP70P-21EX1R

Ngoài sửa chữa PLC Delta, công ty Thịnh Tâm Phát còn chuyên sửa PLC các dòng khác như: plc AB, sửa chữa plc ABB, plc Delta, plc Fanuc, sửa chữa plc Fatek, plc Fuji, plc Idec, sửa chữa plc Keyence, plc Koyo, plc LG, sửa chữa plc LS, plc Mitsubishi, plc Nais, sửa chữa plc Omron, plc Panasonic, plc Schneider, sửa chữa plc Shihlin, plc Siemens, plc Xinje, sửa chữa plc Vigor

Các dịch vụ PLC khác có tại Thịnh Tâm Phát :

- Mua bán PLC tất cả các thương hiệu, bao gồm mua bán PLC Delta

- Crack password PLC tất cả các loại, chuyên crack password PLC Delta

- Phục hồi dữ liệu PLC tất cả các thương hiệu, phục hồi dữ liệu PLC Delta

- Đào tạo lập trình PLC cho các cá nhân

- Traning lập trình PLC theo yêu cầu của nhà máy, xí nghiệp,….

- Cải tạo và nâng cấp hệ thống PLC

- Lập trình PLC, lập trình hệ thống PLC tất cả các dòng sản phẩm

- Lập trình hệ thống máy theo yêu cầu như: *** Lập trình máy cắt. *** Lập trình máy CNC. *** Lập trình hệ thống đếm sản phẩm. *** Lập trình hệ thống đọc mã vạch. *** Lập trình hệ thống điều khiển nhiệt độ

 

MỌI NHU CẦU SỬA CHỮA PLC DELTA XIN LIÊN HỆ

Liên hệ: Công Ty TNHH Thịnh Tâm Phát

Địa chỉ: 599 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Emailthinhtamphat@gmail.com

Hotline: 0909.199.102

Đối tác khách hàng