0909.199.102

Skype / Viber / Zalo

Support:: 0909199102

Sửa màn hình HMI Mitsubishi tại Bình Dương

Sửa màn hình HMI Mitsubishi tại Bình Dương

Sửa chữa HMI chuyên nghiệp tại Bình Dương, đặc biệt sửa màn hình HMI Mitsubishi lấy ngay trong ngày. Đảm bảo an toàn và nhanh chóng. Luôn có sẵn thiết bị để sửa màn hình HMI Mitsubishi nhanh, thay gương cảm ứng HMI các kích thước và thay màn hình LCD HMI bị hư. Chuyên phục hồi dữ liệu màn hình HMI, lập trình và viết chương trình HMI theo yêu cầu. Hướng dẫn lập trình HMI và training theo yêu cầu.

Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa màn hình HMI Mitsubishi và sửa chữa HMI các hãng khác tại Bình Dương. Đồng thời nhận lập trình màn hình HMI và phục hồi dữ liệu do màn hình bị lỗi, bị hư hỏng. Các lỗi thường gặp ở màn hình HMI Mitsubishi chúng tôi có thể sửa chữa và khắc phục:

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi bị lỗi bo, bị hư bo nguồn, bo công suất, bo CPU.

- Bị mất nguồn, không thể khởi động.

- Bị nổ tụ, nổ bo mạch.

- Bị nứt, bể màn hình cảm ứng. Thay gương cảm ứng HMI Mitsubishi lấy ngay

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi bị lỗi màn hình LCD, bị hiển thị mờ, chấm đen, hiển thị sọc,…

- Lỗi cảm ứng không ăn, bị treo, không thể cảm ứng, cảm ứng chậm chạp

- Bị lỗi chương trình, lỗi kết nối, nhận lập trình HMI Mitsubishi theo yêu cầu.

Cùng nhiều lỗi khác

 

Các loại màn hình HMI Mitsubishi chúng tôi có thể sửa:

-o- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GOT2000 series

- Sửa chữa HMI Mitsubishi GT21 series các kích thước

4.3 inch

3.8 inch

GT2104-RTBD

GT2103-PMBD

GT2103-PMBDS2

GT2103-PMBDS

GT2103-PMBLS

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT23

8.4 inch

GT2308-VTBA

GT2308-VTBD

10.4 inch

GT2310-VTBA

GT2310-VTBD

- Sửa chữa HMI Mitsubishi GT25:

8.4 inch

GT2508-VTBA

GT2508-VTBD

GT2508-VTWA

GT2508-VTWD

10.4 inch

GT2510-VTBA

GT2510-VTBD

GT2510-VTWA

GT2510-VTWD

12.1 inch

GT2512-STBA

GT2512-STBD

   

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT25 Open Frame

8.4 inch

10.4 inch

12.1 inch

GT2508F-VTNA

GT2510F-VTNA

GT2512F-STNA

GT2508F-VTND

GT2510F-VTND

GT2512F-STND

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT27:

5.7 inch

8.4 inch

10.4 inch

12.1 inch

GT2705-VTBD

GT2708-STBA

GT2710-STBA

GT2712-STBA

15 inch

GT2708-STBD

GT2710-STBD

GT2712-STBD

GT2715-XTBA

GT2708-VTBA

GT2710-VTBA

GT2712-STWA

GT2715-XTBD

GT2708-VTBD

GT2710-VTBD

GT2712-STWD

-o- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GOT1000 series

- Sửa chữa HMI Mitsubishi GT16 series

8.4 inch

5.7 inch

10.4 inch

12.1 inch

GT1662-VNBA

GT1655-VTBD

GT1675M-VTBA

GT1685M-STBA

GT1662-VNBD

6.5 inch

GT1675M-VTBD

GT1685M-STBD

GT1665M-VTBA

GT1655HS-VTBD

GT1675-VNBA

15 inch

GT1665M-VTBD

10.4 inch

GT1675-VNBD

GT1695M-XTBA

GT1665M-STBA

GT1675M-STBA

GT1672-VNBA

GT1695M-XTBD

GT1665M-STBD

GT1675M-STBD

GT1672-VNBD

 

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT15 series

5.7 inch

GT1555-VTBD

GT1555-QTBD

GT1555-QSBD

GT1550-QLBD

8.4 inch

GT1565-VTBA

GT1565-VTBD

GT1562-VNBA

GT1562-VNBD

10.4 inch

GT1575-STBA

GT1575-STBD

GT1575V-STBA

GT1575V-STBD

10.4 inch

GT1575-VTBD

GT1575-VNBA

GT1575-VNBD

GT1572-VNBA

12.1 inch

GT1585-STBA

GT1585-STBD

GT1585V-STBA

GT1585V-STBD

15 inch

GT1595-XTBA

GT1595-XTBD

   

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT12 & GT14 series

GT12 series

8.4 inch

GT1265-VNBA

GT1265-VNBD

GT14 series

10.4 inch

GT1275-VNBA

GT1275-VNBD

5.7 inch

GT1455-QTBDE

GT1450-QLBDE

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT11 series

GT1150-QLBD

GT1155-QTBDA

GT1155-QSBDQ

GT1155HS-QSBD

GT1155-QTBD

GT1150-QLBDA

GT1150-QLBDQ

GT1150HS-QLBD

GT1155-QSBD

GT1155-QSBDA

GT1155-QTBDQ

 

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT10 series

3.7 inch

3.7 inch

4.5 inch

4.5 inch

GT1020-LBD

GT1020-LWDW

GT1030-HWL

GT1030-HWDW2

GT1020-LBL

GT1020-LWLW

GT1030-HBD2

4.7 inch

GT1020-LWD

GT1020-LBDW2

GT1030-HWD2

GT1045-QSBD

GT1020-LWL

GT1020-LWDW2

GT1030-HBDW

GT1040-QBBD

GT1020-LBD2

4.5 inch

GT1030-HBLW

5.7 inch

GT1020-LWD2

GT1030-HBD

GT1030-HWDW

GT1055-QSBD

GT1020-LBDW

GT1030-HBL

GT1030-HWLW

GT1050-QBBD

GT1020-LBLW

GT1030-HWD

GT1030-HBDW2

 

-o-  Sửa màn hình HMI Mitsubishi A900 series

- Sửa chữa HMI Mitsubishi A950GOT:

A950GOT-SBD

A950GOT-LBD

A950GOT-SBD-M3

A950GOT-TBD-M3

A950GOT-TBD

A950GOT-SBD-B

A950GOT-LBD-M3

A950GOT-SBD-M3-B

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi A951

A951GOT-LBD

A951GOT-LBD-M3

A951GOT-SBD-B

A951GOT-SBD

A951GOT-SBD-M3

A951GOT-QSBD-B

A951GOT-TBD

A951GOT-TBD-M3

A951GOT-SBD-M3-B

A951GOT-QLBD

A951GOT-QLBD-M3

A951GOT-QSBD-M3-B

A951GOT-QSBD

A951GOT-QSBD-M3

 

A951GOT-QTBD

A951GOT-QTBD-M3

 

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi A953

A953GOT-LBD

A953GOT-SBD-B

A953GOT-TBD-M3

A953GOT-SBD

A953GOT-LBD-M3

A953GOT-SBD-M3-B

A953GOT-TBD

A953GOT-SBD-M3

 

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi A956GOT, A956WGOT

A956GOT

A956GOT-LBD

A956GOT-SBD-B

A956GOT-TBD-3

A956GOT-SBD

A956GOT-LBD-3

A956GOT-SBD-3-B

A956GOT-TBD

A956GOT-SBD-3

 

A956WGOT

A956WGOT-TBD

   

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi A960GOT

A960GOT

A960GOT-EBA

A960GOT-EBD

A960GOT-EBA-EU

- Sửa chữa HMI Mitsubishi A970GOT

A970GOT-LBA

A970GOT-TBA

A970GOT-TBA-B

A970GOT-SBA-EU

A970GOT-LBD

A970GOT-TBD

A970GOT-TBD-B

A970GOT-TBA-EU

A970GOT-SBA

A970GOT-SBD

   

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi A975GOT

A975GOT-TBA

A975GOT-TBA-B

A975GOT-TBD-B

A975GOT-TBD

 

A975GOT-TBA-EU

- Sửa chữa HMI Mitsubishi  A985GOT & A985GOTV

A985GOT

A985GOT-TBA

A985GOT-TBD

A985GOT-TBA-EU

A985GOT-V

A985GOT-TBA-V

A985GOT-TBD-V

A985GOT-TBA-V-EU

-o-  Sửa màn hình HMI Mitsubishi F900 series

F930GOT-BWD-E

F930GOT-BBD-K-E

F920GOT-BBD5-K-C

F930GOT-BWD-T

F940GOT-SBD-H-E

F920GOT-BBD5-K-E

F940GOT-SWD-E

F940GOT-LBD-H-E

F940GOT-LBD-RH-E

F930GOT-BWD-C

F930GOT-BBD-K-E

F940GOT-SBD-RH-E

F940GOT-LWD-E

F930GOT-BBD-K-C

F943GOT-SBD-RH-E

F920GOT-BBD-K-C

F943GOT-SBD-H-E

F943GOT-LBD-RH-E

F920GOT-BBD-K-E

F943GOT-LBD-H-E

 

-o-  Sửa màn hình HMI Mitsubishi E1000 series

E1000

E1032

E1043

E1062

E1070

E1100

E1012

E1032

E1060

E1063

E1071

E1101

E1022

E1041

E1061

E1070

E1071

E1151

 

Công Ty Thịnh Tâm Phát luôn có sẵn thiết bị và linh kiện để sửa màn hình HMI Mitsubishi, thay màn hình LCD các model và thay gương cảm ứng HMI Mitsubishi các kích thước: 3.7 inch, 4.5 inch, 4.7 inch, 5.7 inch, 6.5 inch, 8.4 inch, 10.4 inch, 12.1 inch, 15 inch,...

 

Ngoài sửa màn hình HMI Mitsubishi, công ty Thịnh Tâm Phát còn chuyên sửa chữa HMI các thương hiệu khác như: Delta, Hitech, Keyence, Fatek, Omron, Fuji Hakko, Pro-face, Schneider, Panasonic , M2I, LS, LG, Kinco Eview, Easyview, Siemens, Xinje Touchwin, Weintek,…

 

Mọi nhu cầu sửa màn hình HMI Mitsubishi xin liên hệ:

Công Ty TNHH Thịnh Tâm Phát

Địa chỉ: 599 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Email: thinhtamphat@gmail.com

Hotline: 0909.199.102

Dịch vụ cùng nhóm

Đối tác khách hàng