0909.199.102

Skype / Viber / Zalo

Support:: 0909199102

SỬA MÀN HÌNH HMI MITSUBISHI. Sửa chữa HMI Mitsubishi tại Bình Dương

SỬA MÀN HÌNH HMI MITSUBISHI. Sửa chữa HMI Mitsubishi tại Bình Dương

Sửa chữa màn hình HMI chuyên nghiệp, đặc biệt sửa màn hình HMI Mitsubishi lấy ngay. Đảm bảo sửa an toàn và nhanh chóng. Luôn có sẵn thiết bị để sửa màn hình nhanh, thay gương cảm ứng HMI các kích thước và thay màn hình LCD HMI bị hư. Chuyên phục hồi dữ liệu màn hình HMI, lập trình và viết chương trình HMI theo yêu cầu. Hướng dẫn lập trình màn hình HMI và training theo yêu cầu.

Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa màn hình HMI Mitsubishi và sửa chữa HMI tại Bình Dương tất cả các thương hiệu. Đồng thời nhận lập trình màn hình HMI và phục hồi dữ liệu do màn hình bị lỗi, bị hư hỏng. Các lỗi thường gặp ở màn hình HMI Mitsubishi chúng tôi có thể sửa chữa và khắc phục:

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi bị lỗi bo, bị hư bo nguồn, bo công suất, bo CPU.

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi bị mất nguồn, không thể khởi động.

- Sửa chữa màn hình HMI Mitsubishi bị nổ tụ, nổ bo mạch.

- Sửa chữa màn hình HMI Mitsubishi bị nứt, bể màn hình cảm ứng. Thay gương cảm ứng HMI Mitsubishi lấy ngay

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi cảm ứng không ăn, bị treo, không thể cảm ứng

- Sửa chữa màn hình HMI Mitsubishi bị lỗi màn hình LCD, bị hiển thị mờ, chấm đen, hiển thị sọc

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi bị lỗi chương trình, lỗi kết nối, nhận lập trình HMI Mitsubishi theo yêu cầu.

Các loại màn hình HMI Mitsubishi chúng tôi có thể sửa:

--O-- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GOT2000 series

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT21

4.3 inch

3.8 inch

GT2104-RTBD

GT2103-PMBD

GT2103-PMBDS2

GT2103-PMBDS

GT2103-PMBLS

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT23

8.4 inch

GT2308-VTBA

GT2308-VTBD

10.4 inch

GT2310-VTBA

GT2310-VTBD

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT25:

8.4 inch

10.4 inch

12.1 inch

GT2508-VTBA

GT2508-VTWA

GT2510-VTBA

GT2510-VTWA

GT2512-STBA

GT2508-VTBD

GT2508-VTWD

GT2510-VTBD

GT2510-VTWD

GT2512-STBD

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT25 Open Frame

8.4 inch

10.4 inch

12.1 inch

GT2508F-VTNA

GT2510F-VTNA

GT2512F-STNA

GT2508F-VTND

GT2510F-VTND

GT2512F-STND

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT27:

5.7 inch

8.4 inch

10.4 inch

12.1 inch

GT2705-VTBD

GT2708-STBA

GT2710-STBA

GT2710-VTBD

GT2712-STBA

15 inch

GT2708-STBD

GT2710-STBD

GT2710-VTWA

GT2712-STBD

GT2715-XTBA

GT2708-VTBA

GT2710-VTBA

GT2710-VTWD

GT2712-STWA

GT2715-XTBD

GT2708-VTBD

 

 

GT2712-STWD

--O-- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GOT1000 series

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT16 series

8.4 inch

GT1665M-STBD

10.4 inch

10.4 inch

12.1 inch

GT1665M-VTBA

5.7 inch

GT1675M-STBA

GT1675-VNBA

GT1685M-STBA

GT1665M-VTBD

GT1655-VTBD

GT1675M-STBD

GT1675-VNBD

GT1685M-STBD

GT1662-VNBA

6.5 inch

GT1675M-VTBA

GT1672-VNBA

15 inch

GT1662-VNBD

GT1655HS-VTBD

GT1675M-VTBD

GT1672-VNBD

GT1695M-XTBA

GT1665M-STBA

 

 

 

GT1695M-XTBD

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT15 series

5.7 inch

8.4 inch

10.4 inch

10.4 inch

12.1 inch

15 inch

GT1555-VTBD

GT1565-VTBA

GT1575V-STBA

GT1575-VTBD

GT1585V-STBA

GT1595-XTBA

GT1555-QTBD

GT1565-VTBD

GT1575V-STBD

GT1575-VNBA

GT1585V-STBD

GT1595-XTBD

GT1555-QSBD

GT1562-VNBA

GT1575-STBA

GT1575-VNBD

GT1585-STBA

 

GT1550-QLBD

GT1562-VNBD

GT1575-STBD

GT1572-VNBA

GT1585-STBD

 

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT14 series

8.4 inch

GT1265-VNBA

GT1265-VNBD

10.4 inch

GT1275-VNBA

GT1275-VNBD

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT12 series

8.4 inch

GT1265-VNBA

GT1265-VNBD

10.4 inch

GT1275-VNBA

GT1275-VNBD

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT11 series

GT1150-QLBD

GT1155-QSBD

GT1150-QLBDQ

GT1155HS-QSBD

GT1155-QTBDA

GT1155-QSBDA

GT1155-QTBD

GT1155-QSBDQ

GT1155-QTBDQ

GT1150HS-QLBD

GT1150-QLBDA

 

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT10 series

3.7 inch

 

4.5 inch

 

4.7 inch

GT1020-LBD

GT1020-LBDW

GT1030-HBD

GT1030-HBDW

GT1045-QSBD

GT1020-LBD2

GT1020-LBDW2

GT1030-HBD2

GT1030-HBDW2

GT1040-QBBD

GT1020-LBL

GT1020-LBLW

GT1030-HBL

GT1030-HBLW

5.7 inch

GT1020-LWD

GT1020-LWDW

GT1030-HWD

GT1030-HWDW

GT1055-QSBD

GT1020-LWD2

GT1020-LWDW2

GT1030-HWD2

GT1030-HWDW2

GT1050-QBBD

GT1020-LWL

GT1020-LWLW

GT1030-HWL

GT1030-HWLW

 

--O-- Sửa màn hình HMI Mitsubishi A900 series

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi A950GOT:

A950GOT-SBD

A950GOT-LBD

A950GOT-SBD-B

A950GOT-TBD-M3

A950GOT-TBD

A950GOT-LBD-M3

A950GOT-SBD-M3

A950GOT-SBD-M3-B

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi A951GOT:

A951GOT-LBD

A951GOT-QLBD

A951GOT-LBD-M3

A951GOT-QLBD-M3

A951GOT-SBD-B

A951GOT-SBD

A951GOT-QSBD

A951GOT-SBD-M3

A951GOT-QSBD-M3

A951GOT-QSBD-B

A951GOT-TBD

A951GOT-QTBD

A951GOT-TBD-M3

A951GOT-QTBD-M3

 A951GOT-SBD-M3-B

   

 

 

 A951GOT-QSBD-M3-B

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi A953GOT:

A953GOT

A953GOT-LBD

A953GOT-TBD

A953GOT-LBD-M3

A953GOT-TBD-M3

A953GOT-SBD

A953GOT-SBD-B

A953GOT-SBD-M3

A953GOT-SBD-M3-B

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi A956GOT, A956WGOT

A956GOT

A956GOT-LBD

A956GOT-SBD

A956GOT-TBD

A956GOT-SBD-B

A956GOT-LBD-3

A956GOT-SBD-3

A956GOT-TBD-3

A956GOT-SBD-3-B

A956WGOT

A956WGOT-TBD

 

 

 

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi A960GOT

A960GOT

A960GOT-EBA

A960GOT-EBD

A960GOT-EBA-EU

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi A970GOT

A970GOT

A970GOT-LBA

A970GOT-TBA

A970GOT-SBA

A970GOT-TBA-B

A970GOT-SBA-EU

A970GOT-LBD

A970GOT-TBD

A970GOT-SBD

A970GOT-TBD-B

A970GOT-TBA-EU

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi A975GOT

A975GOT

A975GOT-TBA

A975GOT-TBD

A975GOT-TBA-B

A975GOT-TBD-B

A975GOT-TBA-EU

-0-0- Sửa màn hình HMI Mitsubishi A985GOT & A985GOT-V

A985GOT

A985GOT-TBA

A985GOT-TBD

A985GOT-TBA-EU

A985GOT-V

A985GOT-TBA-V

A985GOT-TBD-V

A985GOT-TBA-V-EU

--O-- Sửa màn hình HMI Mitsubishi F900 series

HMI Mitsubishi F920GOT

F920GOT-BBD-K-E

F920GOT-BBD-K-C

 

 

HMI F920GOT with Keypad

F920GOT-BBD5-K-E

F920GOT-BBD5-K-C

 

 

HMI Mitsubishi F930GOT

F930GOT-BWD-E

F930GOT-BWD-C

F930GOT-BBD-K-E

 

F930GOT-BWD-T

F930GOT-BBD-K-E

F930GOT-BBD-K-C

 

HMI Mitsubishi F940GOT

F940GOT-SWD-E

F940GOT-LWD-E

 

 

HMI Mitsubishi F940WGOT

F940WGOT-TWD-C

F940WGOT-TWD-E

 

 

HMI Mitsubishi F940 Handy

F940GOT-SBD-H-E

F940GOT-LBD-H-E

F943GOT-SBD-H-E

F943GOT-LBD-H-E

HMI F940 Handy Series (RH) 

F940GOT-SBD-RH-E

F940GOT-LBD-RH-E

F943GOT-SBD-RH-E

F943GOT-LBD-RH-E

--O-- Sửa màn hình HMI Mitsubishi E1000 series

E1000

E1022

E1032

E1043

E1061

E1063

E1070

E1071

E1101

E1012

E1032

E1041

E1060

E1062

E1070

E1071

E1100

E1151

 

Công Ty Thịnh Tâm Phát luôn có sẵn linh kiện để thay màn hình LCD các model và thay gương cảm ứng màn hình HMI Mitsubishi các kích thước: 3.7 inch, 4.5 inch, 4.7 inch, 5.7 inch, 6.5 inch, 8.4 inch, 10.4 inch, 12.1 inch, 15 inch. Sửa lấy nhanh và an toàn.

Ngoài màn hình HMI Mitsubishi, công ty Thịnh Tâm Phát còn chuyên sửa chữa màn hình HMI các thương hiệu khác như: sửa màn hình hmi AB, hmi ABB, hmi Delta, sửa màn hình hmi Easyview, hmi Eaton, hmi Facon, sửa màn hình hmi Fanuc, hmi Fatek, hmi Fuji Hakko, sửa màn hình hmi Hitech, hmi Idec, hmi Keyence, sửa màn hình hmi Kinco Eview, hmi LS, hmi M2I , sửa màn hình hmi Mitsubishi, hmi Omron , hmi Panasonic , sửa màn hình hmi Proface, hmi Schneider, hmi Shihlin, sửa màn hình hmi Siemens, hmi Xinje Touchwin , hmi Weintek , sửa màn hình hmi Weinview

Các dch v HMI khác có ti Thnh Tâm Phát :

- Mua bán màn hình HMI tất cả các thương hiệu, chuyên cung cấp màn hình HMI Mitsubishi

Sửa chữa HMI tất cả các loại, thay tấm cảm ứng màn hình HMI, thay màn hình LCD HMI

Unlock password HMI nhiều thương hiệu, crack password HMI Weintek các series

- Phục hồi dữ liệu HMI tất cả các loại, bao gồm phục hồi dữ liệu màn hình HMI Mitsubishi

- Lập trình màn hình HMI, chuyển chương trình từ HMI cũ sang màn hình HMI mới

- Đào tạo lập trình màn hình HMI cho các cá nhân,

- Traning lập trình HMI theo yêu cầu của nhà máy, xí nghiệp,….

 

MI NHU CU SA MÀN HÌNH HMI MITSUBISHI XIN LIÊN H

Liên h: Công Ty TNHH Thnh Tâm Phát

 

Đa ch: 599 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú M, TP. Th Du Mt, T. Bình Dương

Email: thinhtamphat@gmail.com

Hotline: 0909.199.102

 

Dịch vụ cùng nhóm

Đối tác khách hàng