0909.199.102

Skype / Viber / Zalo

Support:: 0909199102

SỬA CHỮA PLC FUJI. SỬA PLC FUJI

SỬA CHỮA PLC FUJI. SỬA PLC FUJI

Chuyên sửa chữa PLC các thương hiệu, các model, sửa chữa plc Fuji chuyên nghiệp, sửa nhanh, đảm bảo an toàn. Chuyên crack password PLC Fuji, phục hồi dữ liệu PLC và đào tạo lập trình PLC theo yêu cầu.

Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa chữa PLC các loại tại Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai, TP.HCM và các tỉnh lân cận. Chuyên sửa chữa plc Fuji các model, đảm bảo sửa nhanh, an toàn. Đồng thời chúng tôi chuyên dịch vụ crack password PLC Fuji, phục hồi dữ liệu PLC Fuji và nâng cấp, cải tạo, lập trình PLC Fuji cùng các hệ thống PLC khác.

Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa chữa PLC Fuji các model sau:

*** Sửa chữa PLC Fuji FVR series

FVR0.2S1S-7E

 

FVR0.4S1S-4E

 

FVR0.4S1S-7E

 

FVR0.75S1S-4E

 

FVR0.75S1S-7E

FVR1.5S1S-4E

 

FVR1.5S1S-7E

 

FVR2.2S1S-4E

 

FVR2.2S1S-7E

 

FVR3.7S1S-4E

*** Sửa chữa PLC Fuji FRN-C series

Sửa chữa PLC Fuji :

 

FRN0001C2S-2A

 

FRN0002C2S-2A

 

FRN0004C2S-2A

 

FRN0006C2S-2A

   

FRN0010C2S-2A

 

FRN0012C2S-2A

 

FRN0020C2S-2A

 

FRN0025C2S-2A

   

FRN0033C2S-2A

 

FRN0047C2S-2A

 

FRN0060C2S-2A

   

Sửa chữa PLC Fuji :

 

FRN0002C2S-4A

 

FRN0004C2S-4A

 

FRN0005C2S-4A

 

FRN0007C2S-4A

   

FRN0011C2S-4A

 

FRN0013C2S-4A

 

FRN0018C2S-4A

 

FRN0024C2S-4A

   

FRN0030C2S-4A

           

Sửa chữa PLC Fuji :

 

FRN0001C2S-7A

 

FRN0002C2S-7A

 

FRN0004C2S-7A

 

FRN0006C2S-7A

   

FRN0010C2S-7A

 

FRN0012C2S-7A

       

*** Sửa chữa PLC Fuji FRN-E1 series

Sửa chữa PLC Fuji :

 

FRN0.2E1S-2A

 

FRN0.4E1S-2A

 

FRN0.75E1S-2A

 

FRN1.5E1S-2A

   

FRN2.2E1S-2A

 

FRN3.7E1S-2A

 

FRN5.5E1S-2A

 

FRN7.5E1S-2A

   

FRN11E1S-2A

 

FRN15E1S-2A

       

Sửa chữa PLC Fuji :

 

FRN0.4E1S-4A

 

FRN0.75E1S-4A

 

FRN1.5E1S-4A

 

FRN2.2E1S-4A

   

FRN3.7E1S-4A

 

FRN5.5E1S-4A

 

FRN7.5E1S-4A

 

FRN11E1S-4A

   

FRN15E1S-4A

           

Sửa chữa PLC Fuji :

 

FRN0.1E1S-7A

 

FRN0.2E1S-7A

 

FRN0.4E1S-7A

 

FRN0.75E1S-7A

   

FRN1.5E1S-7A

 

FRN2.2E1S-7A

       

*** Sửa chữa PLC Fuji FRN-E2 series

Sửa chữa PLC Fuji :

 

FRN0030E2S-2A

 

FRN0040E2S-2A

 

FRN0069E2S-2A

   

Sửa chữa PLC Fuji :

 

FRN0022E2S-4A

 

FRN0029E2S-4A

 

FRN0037E2S-4A

 

FRN0044E2S-4A

   

FRN0059E2S-4A

 

FRN0072E2S-4A

 

FRN0085E2S-4A

 

FRN0105E2S-4A

   

FRN0139E2S-4A

 

FRN0168E2S-4A

 

FRN0203E2S-4A

 

FRN0240E2S-4A

   

FRN0290E2S-4A

 

FRN0361E2S-4A

 

FRN0415E2S-4A

 

FRN0520E2S-4A

   

FRN0590E2S-4A

           

*** Sửa chữa PLC Fuji FRN-AR series

FRN0.75AR1M-4A

 

FRN11AR1M-4A

 

FRN15AR1M-4A

 

FRN160AR1S-4A

 

FRN400AR1S-4A

FRN1.5AR1M-4A

 

FRN18.5AR1M-4A

 

FRN75AR1M-4A

 

FRN200AR1S-4A

 

FRN500AR1S-4A

FRN2.2AR1M-4A

 

FRN30AR1M-4A

 

FRN90AR1M-4A

 

FRN220AR1S-4A

 

FRN630AR1S-4A

FRN3.7AR1M-4A

 

FRN37AR1M-4A

 

FRN22AR1M-4A

 

FRN280AR1S-4A

 

FRN710AR1S-4A

FRN5.5AR1M-4A

 

FRN45AR1M-4A

 

FRN110AR1S-4A

 

FRN315AR1S-4A

 

 

FRN7.5AR1M-4A

 

FRN55AR1M-4A

 

FRN132AR1S-4A

 

FRN355AR1S-4A

 

 

*** Sửa chữa PLC Fuji FRN-AQ series

FRN0.75AQ1M-4A

 

FRN11AQ1M-4A

 

FRN45AQ1M-4A

 

FRN160AQ1S-4A

 

FRN400AQ1S-4A

FRN1.5AQ1M-4A

 

FRN15AQ1M-4A

 

FRN55AQ1M-4A

 

FRN200AQ1S-4A

 

FRN500AQ1S-4A

FRN2.2AQ1M-4A

 

FRN18.5AQ1M-4A

 

FRN75AQ1M-4A

 

FRN220AQ1S-4A

 

FRN630AQ1S-4A

FRN3.7AQ1M-4A

 

FRN22AQ1M-4A

 

FRN90AQ1M-4A

 

FRN280AQ1S-4A

 

FRN710AQ1S-4A

FRN5.5AQ1M-4A

 

FRN30AQ1M-4A

 

FRN110AQ1S-4A

 

FRN315AQ1S-4A

 

 

FRN7.5AQ1M-4A

 

FRN37AQ1M-4A

 

FRN132AQ1S-4A

 

FRN355AQ1S-4A

 

 

*** Sửa chữa PLC Fuji FRN-F series

Sửa chữa PLC Fuji :

FRN0.75F1S-2A

 

FRN5.5F1S-2A

 

FRN18.5F1S-2A

 

FRN37F1S-2A

 

FRN75F1S-2A

FRN1.5F1S-2A

 

FRN7.5F1S-2A

 

FRN22F1S-2A

 

FRN45F1S-2A

 

FRN90F1S-2A

FRN2.2F1S-2A

 

FRN11F1S-2A

 

FRN30F1S-2A

 

FRN55F1S-2A

 

FRN110F1S-2A

FRN3.7F1S-2A

 

FRN15F1S-2A

 

 

 

 

 

 

Sửa chữa PLC Fuji :

FRN0.75F1S-4A

 

FRN11F1S-4A

 

FRN45F1S-4A

 

FRN160F1S-4A

 

FRN400F1S-4A

FRN1.5F1S-4A

 

FRN15F1S-4A

 

FRN55F1S-4A

 

FRN200F1S-4A

 

FRN450F1S-4A

FRN2.2F1S-4A

 

FRN18.5F1S-4A

 

FRN75F1S-4A

 

FRN220F1S-4A

 

FRN500F1S-4A

FRN3.7F1S-4A

 

FRN22F1S-4A

 

FRN90F1S-4A

 

FRN280F1S-4A

 

FRN560F1S-4A

FRN5.5F1S-4A

 

FRN30F1S-4A

 

FRN110F1S-4A

 

FRN315F1S-4A

 

 

FRN7.5F1S-4A

 

FRN37F1S-4A

 

FRN132F1S-4A

 

FRN355F1S-4A

 

 

*** Sửa chữa PLC Fuji FRN-G series

Sửa chữa PLC Fuji :

FRN0.4G1S-2A

 

FRN3.7G1S-2A

 

FRN15G1S-2A

 

FRN30G1S-2A

 

FRN55G1S-2A

FRN0.75G1S-2A

 

FRN5.5G1S-2A

 

FRN18.5G1S-2A

 

FRN37G1S-2A

 

FRN75G1S-2A

FRN1.5G1S-2A

 

FRN7.5G1S-2A

 

FRN22G1S-2A

 

FRN45G1S-2A

 

FRN90G1S-2A

FRN2.2G1S-2A

 

FRN11G1S-2A

 

 

 

 

 

 

Sửa chữa PLC Fuji :

FRN0.4G1S-4A

 

FRN7.5G1S-4A

 

FRN37G1S-4A

 

FRN132G1S-4A

 

FRN315G1S-4A

FRN0.75G1S-4A

 

FRN11G1S-4A

 

FRN45G1S-4A

 

FRN160G1S-4A

 

FRN355G1S-4A

FRN1.5G1S-4A 

 

FRN15G1S-4A

 

FRN55G1S-4A

 

FRN200G1S-4A

 

FRN400G1S-4A

FRN2.2G1S-4A

 

FRN18.5G1S-4A

 

FRN75G1S-4A

 

FRN220G1S-4A

 

FRN500G1S-4A

FRN3.7G1S-4A

 

FRN22G1S-4A

 

FRN90G1S-4A

 

FRN280G1S-4A

 

FRN630G1S-4A

FRN5.5G1S-4A

 

FRN30G1S-4A

 

FRN110G1S-4A

 

 

 

 

*** Sửa chữa PLC Fuji FRN-LM series

FRN5.5LM1S-4AA

 

FRN11LM1S-4AA

 

FRN18.5LM1S-4AA

 

FRN30LM1S-4AA

 

FRN45LM1S-4AA

FRN7.5LM1S-4AA

 

FRN15LM1S-4AA

 

FRN22LM1S-4AA

 

FRN37LM1S-4AA

   

 

Ngoài sửa chữa PLC Fuji, công ty Thịnh Tâm Phát còn chuyên sửa chữa PLC các dòng khác như: plc AB, sửa chữa plc ABB, plc Delta, plc Fanuc, sửa chữa plc Fatek, plc Fuji, plc Idec, sửa chữa plc Keyence, plc Koyo, plc LG, sửa chữa plc LS, plc Mitsubishi, plc Nais, sửa chữa plc Omron, plc Panasonic, plc Schneider, sửa chữa plc Shihlin, plc Siemens, plc Xinje, sửa chữa plc Vigor

Các dịch vụ PLC khác có tại Thịnh Tâm Phát :

- Mua bán PLC tất cả các thương hiệu, bao gồm mua bán PLC Fuji

- Crack password PLC tất cả các loại, trong đó có crack password PLC Fuji

- Phục hồi dữ liệu PLC tất cả các thương hiệu, phục hồi dữ liệu PLC Fuji

- Đào tạo lập trình PLC cho các cá nhân

- Traning lập trình PLC theo yêu cầu của nhà máy, xí nghiệp,….

- Cải tạo và nâng cấp hệ thống PLC

Lập trình PLC, lập trình hệ thống PLC tất cả các dòng sản phẩm

- Lập trình hệ thống máy theo yêu cầu như: *** Lập trình máy cắt. *** Lập trình máy CNC. *** Lập trình hệ thống đếm sản phẩm. *** Lập trình hệ thống đọc mã vạch. *** Lập trình hệ thống điều khiển nhiệt độ

 

MỌI NHU CẦU SỬA CHỮA PLC FUJI XIN LIÊN HỆ

Liên hệ: Công Ty TNHH Thịnh Tâm Phát

Địa chỉ: 599 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Emailthinhtamphat@gmail.com

Hotline: 0909.199.102

Đối tác khách hàng